Podgorica - Luksemburg

Polazak svake subote iz Podgorice u 03:00h
Povratak svake srijede u 17:00h
Cijena karte u jednom smjeru 89€
Broj Tel. +38269 012 529

Međunarodna linija

Herceg Novi - Beograd

Polazak iz Herceg Novog u 20:00h
Povratak iz Beograda u 21:30h
Svakodnevno od 15. Juna do 15. Septembra
Broj Tel. +38269 370 871 i +38269 370 866

Sezonska međunarodna linija

Herceg Novi - Andrijevica

Svakodnevno polazak iz Herceg Novog u 05:45h
Povratak iz Andrijevice u 14:30h
Broj Tel. +38269 370 868

Međumjesna linija

Podgorica - Nevesinje

Polazak svakog drugog dana u 10:50h
Povratak iz Nevesinja u 12:30h
Broj Tel. +38269 370 867

Međunarodna linija

Raco Kargo

Uvoz robe iz Turske svake nedelje
Broj Tel. +905 313 734 772
Uvoz robe iz Mađarske
Broj Tel. +38269 012 529 +38269 210 910